Let our robot serve you

ผู้นำด้านหุ่นยนต์บริการ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการชั้นเลิศ เพื่อร่วมสรรค์สร้างอนาคต

Medical Device

วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ ระบบดูแลผู้สูงอายุ เพื่อการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ สะดวกสบาย

Service Robot

วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการด้านสุขภาพ และหุ่นยนต์บริการด้านต่างๆ สร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ให้กับประเทศไทย

Factory Robot & Automation

Robot Inc. เราได้เป็นพันธมิตรกับ บริษัท Golden Robot Co., Ltd. ผู้ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและรวบรวมระบบ และ ตัวแทนจำหน่าย แขนกลหุ่นยนต์ จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทีมงานวิศวกรคุณภาพ

Education

ส่งเสริมจินตนาการ จุดประกายความรู้ด้านหุ่นยนต์ให้กับเยาวชนตัวน้อย เพื่อเตรียมวิศวะกรด้านหุ่นยนต์ในอนาคตให้กับประเทศไทย

About Robot Inc.

EDUCATION - 60%

40% Complete

DEVELOPMENT - 90%

30% Complete

CREATOR - 75%

20% Complete

IMPORT - 30%

10% Complete

ด้านการวิจัยและพัฒนาเราได้ดำเนินการพัฒนาหุ่นยนต์บริการและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายโครงการ หนึ่งในโครงการที่จะออกวางตลาดในเร็วๆนี้คือ รถเข็นบริหารการจ่ายยาอัจฉริยะ ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา และพักฟื้นร่างกายให้แข็งแรง แพทย์จะมีการจ่ายยาให้ผู้ป่วยรับประทานตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพยาบาลผู้ดูแลจะเป็นผู้นำยาส่งมอบให้กับผู้ป่วย บ่อยครั้งที่อาจเกิดความผิดพลาดจ่ายยาให้ผู้ป่วยไม่ถูกต้อง เกิดการสลับยา เป็นผลให้การรักษาขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถฟื้นฟูร่างกายได้ตามการรักษาที่ควรจะเกิดขึ้น และอาจเกิดอันตรายกับผู้ป่วยที่ได้รับยาผิดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
รถเข็นบริหารการจ่ายยาเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นำเข้าที่มีราคาแพง การที่จะทดแทนการนำเข้าด้วยการผลิดเองภายในประเทศถือเป็นเรื่องยากและท้าทายมาก นั่นเป็นเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ระยะเวลาในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายสูงในการศึกษาวิจัยและพัฒนา แต่ถ้าสามารถผลิตได้เองภายในประเทศจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการนำเข้ากว่า 30%

สามารถช่วยส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยหายป่วยได้เร็วขึ้น ช่วยลดภาระทางสังคม ช่วยลดภาระงบประมาณการใช้จ่ายด้านสาธารณะสุขของรัฐบาลได้ และรถเข็นบริหารการจ่ายยาอัจฉริยะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถส่งออกไปยังสถานพยาบาลในต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศ
รถเข็นบริหารการจ่ายยาอัจฉริยะ นำเทคโนโลยี Internet of Thing มาใช้ช่วยในการควบคุมการเปิดปิดล๊อคลิ้นชักยาของผู้ป่วย โดยตรวจสอบจาก RFID TAG ที่ผู้ป่วยสวมใส่ ไว้ที่ข้อมือ เชื่อมต่อฐานข้อมูลคนไข้ของโรงพยาบาล ทำให้สามารถนำจ่ายยาออกมาได้เฉพาะของผู้ป่วย ป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยาได้เป็นอย่างสูง

100

Project Done

1200+

Hours Worked

49

Awards Won

SERVICE ROBOT

Robot Inc. เป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์บริการ มีหุ่นยนต์บริการจากทั่วโลก หลากหลายหน้าที่พร้อมไปช่วยแบ่งเบาภาระงานองค์กรของคุณ สามารถช่วยลดต้นทุนการบริหารให้กับองค์กรได้ในระยะยาว แก้ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลที่วุ่นวาย บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

facebook.com/robotinc.asia

robotinc.asia

Factory Robot & Automation

Robot Inc. ได้เป็นพันธมิตรกับ บริษัท Golden Robot Co., Ltd. ผู้ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและรวบรวมระบบหุ่นยนต์ และตัวแทนจำหน่าย Handling Robot แขนกลหุ่นยนต์หยิบจับงานแบรนด์ NACHI และ Welding Robot หุ่นยนต์เชื่อมแบรนด์ OTC DAIHEN จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยความร่วมมือนี้ เราจึงมีความพร้อมในทีมงานวิศวกรหุ่นยนต์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกขนาด ที่ต้องการเปลี่ยนสู่ Thailand Industry 4.0 พร้อมมาตรการสนับสนุนลดภาษี 300% จากทางรัฐบาล

Our Partner

robotinc.asia
robotinc.asia

GOLDEN ROBOT

Education Works

Robot Inc. เป็นพันธมิตรกับ Robolab Institute จัดกิจกรรมด้านการศึกษา หลักสูตรของเรา เป็นหลักสูตรสอนประดิษฐ์อัจฉริยภาพหุ่นยนต์สมองกล (STEM Education) ครูต้องเป็นเพื่อน และที่ปรึกษาให้กับเด็กตลอดเวลา หรือเรียนรู้ร่วมกัน สอดคล้องกับความต้องการและธรรมชาติของเด็ก โดยดึงความเด่นของเด็กแต่ละคนออกมา เพื่อให้เด็กค้นหาตัวเองได้เร็วขึ้น ทั้งต้องมีการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งสี่สาขาเข้าด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), คณิตศาสตร์ (Mathematics) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ในชีวิตประจำวัน เน้นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการ การออกแบบประดิษฐ์หุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมควบคุมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง และฝึกแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย

Arduino Robo Camp Arduino Robo Camp
Arduino Robo Camp

Arduino Robo Camp
Arduino Robo Camp
RobolabInstitute RobolabInstitute -->

facebook.com/RobolabInstitute

RobolabInstitute

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่่ LINE@

RobolabInstitute

Arduino & Internet of things

เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino ด้วยภาษา C ตั้งแต่ ป.3 เลย

INEX Robotic 2018

ร่วมแข่งขัน SUMO LEGGED

แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์

ได้รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

Association of british Inventors and Innovators

รางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน Smart Vetget Fram In My Room

Thailand ROBOFEST junior 2016

รางวัลเหรียญทอง Beam Logic Gate

Arduino Robo Camp 2017

จัดค่ายหุ่นยนต์ให้เด็กๆปีแรก

Association of british Inventors and Innovators

รางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน Smart Vetget Fram In My Room

Thailand ROBOFEST junior 2017

กวาดรางวัลกันมาหลายรางวัลเลย

WRG 2017

Beam Race 2016

ภาพถ่ายตอนรับรางวัล

Beam Race 2016

ภาพถ่ายร่วมทีมนักเรียนกับทีมโค๊ต

นักเรียนแสดงผลงาน

แสดงผลการเรียนรู้ที่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

LEGO EV3 MINDSTROME

เริ่มต้นเรียนรู้ด้วยชุดหุ่นยนต์จาก LEGO

ROBOT PROGRAMMING

บรรยากาศในการเรียนเขียนโปรแกรม

ROBOT BULIDING

การเรียนประกอบหุ่นยนต์ของเด็กเล็ก

Robot Knowledge Center

แบ่งปันความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหุ่นยนต์

Read...

LEGO EV3 MINDSTORM

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ LEGO EV3 ด้วยโปรแกรม MINDSTORM

Read...

ARDUINO & IOT

แหล่งความรู้การใช้งาน Arduino และ Internet Of Things (IOT)

Read...

Robot Technology News

ข่าวสารด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

LOOKING FOR EXCLUSIVE DIGITAL SERVICES?

บริการโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสพการณ์มามากกว่า 10 ปี

get in touch

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การมีหุ่นยนต์มาช่วยงานต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องในนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป หากคุณต้องการหุ่นยนต์ช่วยงาน ปรึกษาเราได้

Call Me

+66 062 569 6359

Email Me

robotinc.asia@gmail.com

Address

81 Satupradit 34 ฺฺYannawa Bangkok Thailand 11120

looking forward to hearing from you!